Studium Języków Obcych

Oferta kursów

Oferta kursów języka niemieckiego

Znajomość języka niemieckiego, którym włada ok. 150.000.000 ludzi w Europie, przyda się nie tylko na wakacjach. Może przesądzić o zatrudnieniu i ułatwi osiągnięcie sukcesu zawodowego na międzynarodowym rynku pracy.

Wszystkie nasze kursy ukierunkowane są na przygotowanie do egzaminów Goethe-Institut, do których można przystąpić po zakończonym kursie w Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut , mającym siedzibę w Studium Języków Obcych.

Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, zarówno osób uczących się, studiujących , jak i pracujących.

Język ogólny

Kurs C1 (Goethe-Zertifikat C1)

W kursie może uczestniczyć każdy, kto ukończył 16 lat, posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 (wg klasyfikacji Rady Europy) oraz przygotowany jest na to, by poświęcić dodatkowy czas na pracę własną. Kurs obejmuje 110 godzin lekcyjnych. Rozpoczyna się w październiku i trwa do końca maja/początku czerwca. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (poniedziałki/środy lub wtorki/czwartki) w godzinach popołudniowych. Opłata wnoszona jest w 3 ratach (październik, styczeń, marzec). Na kursie kładzie się równomierny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Uczestnicy kursu zdają egzamin w pierwszej połowie czerwca otrzymując certyfikat C1 potwierdzający znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie C1.

Dodatkowe informacje:

Kurs B2 (Goethe-Zertifikat B2)

W kursie może uczestniczyć każdy, kto wykaże się znajomością języka niemieckiego na poziomie B1 (wg klasyfikacji Rady Europy). Kurs obejmuje 110 godzin lekcyjnych. Rozpoczyna się w październiku i trwa do końca maja/początku czerwca. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w godzinach popołudniowych. Opłata wnoszona jest w 3 ratach. Na kursie kładzie się równomierny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Uczestnicy kursu zdają egzamin w pierwszej połowie czerwca, otrzymując certyfikat Goethe-Zertifikat B2 potwierdzający znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie B2.

Dodatkowe informacje:

Kurs B1 (Goethe-Zertifikat B1)

Nabór na kurs odbywa się na podstawie testów kwalifikacyjnych lub rozmowy . Kurs obejmuje 110 godzin lekcyjnych. Rozpoczyna się w październiku i trwa do końca maja. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny, w godzinach popołudniowych. Opłata wnoszona jest w ratach lub jednorazowo. W kursie może uczestniczyć każdy, kto posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 oraz przygotowany jest na to, by poświęcić dodatkowy czas na pracę własną. Na kursie kładzie się równomierny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania.
Uczestnicy kursu zdają egzamin w pierwszej połowie czerwca otrzymując Goethe-Zertifikat B1 potwierdzający znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie B1.

Dodatkowe informacje:

Kurs A2 (GZ-A2)

Nabór na kurs odbywa się na podstawie testów kwalifikacyjnych lub rozmowy. Kurs obejmuje 110 godzin lekcyjnych. Rozpoczyna się w październiku i trwa do końca maja. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny, w godzinach popołudniowych. Opłata wnoszona jest w ratach lub jednorazowo. W kursie może uczestniczyć każdy, kto posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 oraz przygotowany jest na to, by poświęcić dodatkowy czas na pracę własną. Na kursie kładzie się równomierny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania.
Uczestnicy kursu zdają egzamin w pierwszej połowie czerwca otrzymując Goethe-Zertifikat A2 potwierdzający znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie A2.

Dodatkowe informacje:

Kurs SD 1 (Start Deutsch 1)

Nabór na kurs odbywa się na podstawie rozmowy. Kurs obejmuje 110 godzin lekcyjnych. Rozpoczyna się w październiku i trwa do końca maja. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny, w godzinach popołudniowych. Opłata wnoszona jest w ratach lub jednorazowo. W kursie może uczestniczyć każdy, kto chce nauczyć się podstaw języka niemieckiego i przygotowany jest na to, by poświęcić dodatkowy czas na pracę własną. Na kursie kładzie się równomierny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Uczestnicy kursu zdają egzamin w pierwszej połowie czerwca otrzymując certyfikat SD1 potwierdzający znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie A1.

Dodatkowe informacje:

Nasza oferta

Zapewniamy:

Dysponujemy:

Oferujemy:


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem