Studium Języków Obcych

Regulamin kursów językowych

Regulamin kursów językowych, organizowanych przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


1. Kursy organizowane przez SJO skierowane są zarówno dla osób pracujących jak i uczących się.
2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest napisanie testu kwalifikującego i/lub rozmowa oceniającej poziom znajomości języka oraz uiszczenie w wyznaczonym terminie opłaty za kurs.
3. Osoby, posiadające już certyfikat językowy mogą zostać zwolnione z testu.
4. Kursy odbywają się w systemie trymestralnym i obejmują 110 godzin lekcyjnych (40 +40 +30). Specjalistyczne kursy mogą odbywać się w innym systemie.
5. Zajęcia odbywają się w grupach 6-12 osobowych, dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
6. Opłata za kurs może być wniesiona jednorazowo za cały kurs lub w 3 ratach, przy czym pierwsza rata musi zostać opłacona przed rozpoczęciem kursu, a pozostałe dwie w ustalonych i podanych na początku kursu terminach .
7. Kursanci , którzy w poprzednim roku akademickim uczęszczali na kurs i uiszczają opłatę za cały kurs jednorazowo, otrzymują 10% zniżki.
8. Jeżeli słuchacz dołącza do grupy po rozpoczęciu kursu ( w miarę wolnych miejsc) uiszcza opłatę za godziny pozostałe do końca trymestru (lub kursu) plus 2 godziny.
9. Za nieobecności słuchacza na zajęciach nie przysługuje zwrot pieniędzy.
10.Jeżeli słuchacz musi zrezygnować z kursu z ważnych przyczyn zdrowotnych lub osobistych a ilość odbytych zajęć nie przekroczyła 50% w danym trymestrze (semestrze), może otrzymać zwrot opłaty za pozostałe godziny, pomniejszonej o 20% kosztów organizacyjnych.
11.Jeżeli słuchacz rezygnuje z kursu a ilość odbytych zajęć w trymestrze (semestrze) przekroczyła 50% - nie przysługuje zwrot opłaty za pozostałe zajęcia.
12.Słuchacze mogą otrzymać po zakończonym kursie zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, jeżeli frekwencja na zajęciach wyniosła nie mniej niż 75%.
13. Słuchacze, którzy opłacili co najmniej 2 trymestry są zwolnieni z opłaty za egzamin próbny (dotyczy j. niemieckiego).
14. Wszelkie uwagi odnośnie kursów należy kierować do koordynatorów kursów poszczególnych języków.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem