Lektoraty

Program nauczania języka niemieckiego poziom B1


Poziom B 1
samodzielność


 

GRAMATYKA


SŁOWNICTWO

Dobre opanowanie podstawowego słownictwa umożliwiającego wypowiedzi na typowe tematy związane z zainteresowaniami i sprawami zawodowymi uczącego się, z filmem, sztuką, literaturą, muzyką; słownictwo umożliwiające wyrażenie przekonania, opinii, załatwianie formalności w sklepie, banku, biurze podróży, umożliwiające złożenie reklamacji, opis wypadku, oddanie sprzętu do naprawy.


UMIEJĘTNOŚCI

Rozumienie wypowiedzi na znane tematy dotyczące szkoły, czasu wolnego, opisywanie w dość precyzyjny sposób przeżyć i doświadczeń, relacjonowanie akcji książki lub filmu, wyrażanie własnych reakcji i opinii, pisanie i czytanie dłuższych tekstów na dowolne tematy, opisywanie zdarzeń, rozumienie rozmowy na tematy specjalistyczne pod warunkiem znajomości tematu, rozumienie głównych wątków wiadomości radiowych, telewizyjnych i prasowych, rozumienie instrukcji i większości filmów.


PODRĘCZNIKI


EGZAMINY


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem