Lektoraty

Program nauczania języka hiszpańskiego poziom C1


Poziom C 1
zaawansowany



Podręcznikiem wiodącym jest "Prisma C1 Consolida" wraz zeszytem ćwiczeń.


Celem kursu jest wyposażenie słuchacza w strategie i umiejętności niezbędne do uzyskania swobody językowej w środowisku hiszpańskojęzycznym tak w Hiszpanii jak i w krajach Ameryki Łacińskiej , w których język hiszpański jest językiem oficjalnym.

Po ukończeniu kursu słuchacz powinien zrozumieć bez kłopotu dłuższe wypowiedzi ustne np. telewizyjne lub radiowe, dłuższe i skomplikowane teksty literackie lub oparte na wydarzeniach prawdziwych, a także rozróżniać rejestr językowy; doskonali płynność językową, umie dobrać właściwy rejestr językowy do sytuacji zawodowej lub towarzyskiej; umie wyrażać pisemnie swoje opinie w formie listów, wypracowania w stylu adekwatnym dla odbiorcy.

Podręcznik "Prisma C1 Consolida" konsoliduje i systematyzuje nabyte już przez słuchacza sprawności językowe, doskonali je i utwierdza, a także przygotowuje merytorycznie i strategicznie do egzaminu DELE Superior.


W gramatyce w formie indukcyjnej i dedukcyjnej ćwiczymy:


Rozszerzamy słownictwo z dziedziny: humor, teatr, pochodzenia łacińskiego i greckiego. Wzbogacamy słownictwo omawiając język reklamy, mitu, wierzeń. Uczymy się idiomów, w których pojawiają się zwierzęta, elementy przyrody. Zagłębiamy się w świat ekonomii, ćwiczymy się w użyciu synonimów, antonimów itd. Opowiadamy o samopoczuciu, uczymy się rozróżniać rejestry językowe.

I wreszcie dowiadujemy się o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych i historycznych wiążących się z językiem hiszpańskim w kraju Cervantesa i krajach Ameryki.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem