Studium Języków Obcych

Regulamin kursów językowych

Regulamin kursów językowych, organizowanych przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1. Kursy organizowane przez SJO skierowane są zarówno dla osób pracujących jak i uczących się.

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest rozmowa oceniająca poziom znajomości języka oraz uiszczenie w wyznaczonym terminie opłaty za kurs.

3. Kursy odbywają się w systemie trymestralnym.

4. Zajęcia odbywają się w grupach 6-12 osobowych, raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

5. Opłata za kurs może być wniesiona jednorazowo za cały kurs lub w dwóch ratach, druga rata płatna po 20 godzinach zajęć.

6. Jeżeli słuchacz dołącza do grupy po rozpoczęciu kursu (w miarę wolnych miejsc) uiszcza opłatę za godziny pozostałe do końca trymestru (lub kursu) plus 2 godziny.

7. Za nieobecności słuchacza na zajęciach nie przysługuje zwrot pieniędzy.

8. Jeżeli słuchacz musi zrezygnować z kursu z ważnych przyczyn zdrowotnych lub osobistych a ilość odbytych zajęć nie przekroczyła 50% w danym trymestrze (semestrze), może otrzymać zwrot opłaty za pozostałe godziny, pomniejszonej o 20% kosztów organizacyjnych.

9. Jeżeli słuchacz rezygnuje z kursu a ilość odbytych zajęć w trymestrze (semestrze) przekroczyła 50% - nie przysługuje zwrot opłaty za pozostałe zajęcia.

10. Słuchacze mogą otrzymać po zakończonym kursie zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, jeżeli frekwencja na zajęciach wyniosła nie mniej niż 75%.

11. Wszelkie uwagi odnośnie kursów należy kierować do koordynatorów kursów poszczególnych języków.


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem