Studium Języków Obcych

EFB (English for business)

Egzaminy EFB to pisemne i ustne egzaminy z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w sprawach dotyczących biznesu. Od kandydatów wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej, doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości pisemnej wypowiedzi w zależności od wymagań sytuacji.

Egzamin EFB sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku biznesowym, ponieważ opracowany został w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje ze świata biznesu.

EFB dostępny jest na 5-ciu poziomach zaawansowania. Egzaminy odbywają się w z góry określonych terminach (egzaminy seryjne) w tym samym dniu na całym świecie (4 sesje w roku), a także w dowolnym terminie na specjalne życzenie kandydata (egzaminy on demand). Egzamin EFB jest najbardziej popularnym egzaminem LCCI IQ w Polsce.

Egzamin w naszym ośrodku organizowany jest zawsze "na żądanie" czyli w najdogodniejszym dla nas i naszych słuchaczy terminie (najczęściej jest to pierwszy tydzień czerwca). Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (3 lub 2,5 godziny) i ustnej (15 lub 13 minut) i rozłożony jest na dwa dni. Część pisemna odbywa się na terenie naszego Uniwersytetu, część ustna w salach Studium Języków Obcych UE z udziałem pracowników SJO. Obie części (prace pisemne i nagrana część ustna) wysyłane są do oceny w Wielkiej Brytanii. Najczęściej organizowane przez nas egzaminy EFB to EFB III (poziom B2) i EFB II (poziom B1).

Wyniki egzaminu pisemnego i ustnego stanowią odrębne oceny. Za część pisemną egzaminu można maksymalnie uzyskać 100 punktów. Ocena jest liczona procentowo na podstawie następujących kryteriów:

Na podstawie wyniku procentowego przydzielana jest ocena. Są trzy oceny pozytywne: Distinction (ocena bardzo dobra) - powyżej 75 %, Merit (ocena dobra) - powyżej 60 % i Pass (ocena dostateczna) - powyżej 50 % i jedna negatywna: Fail (ocena niedostateczna) - poniżej 50 %.

Egzaminu ustny oceniany jest na podstawie 4 kryteriów:

  1. Zasób słownictwa
  2. Płynność wypowiedzi
  3. Gramatyka
  4. Wymowa.

Zobacz także:

Więcej informacji: mgr Aldona Chyb.

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem