Lektoraty

Poziom C2

Biegłość

(język biznesu)


Osoba posiadająca zdolność komunikowania się językiem angielskim i Business English na tym poziomie ma umiejętność rozumienia i komunikowania bardzo skomplikowanych treści i zagadnień na profesjonalnym zaawansowanym poziomie języka. Potrafi brać udział w profesjonalnych specjalistycznych dyskusjach biznesowych oraz brać udział w spontanicznych rozmowach towarzyskich i zawodowych. Potrafi też oprócz formułowania kompleksowych specjalistycznych wypowiedzi w ustnej komunikacji przygotowywać prezentacje w zaawansowanym języku angielskim i Business English.

Wszystkie te umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej na zaawansowanym poziomie wiążą się ze znajomością i posługiwaniem się gramatyką i słownictwem na zaawansowanym poziomie języka angielskiego i Business English.


GRAMATYKA

- powtórka zaawansowanych struktur i problemów gramatycznych, m.in. zdania warunkowe, w tym zdania warunkowe mieszane, czasowniki z bezokolicznikiem i z formą gerund (–ing)

- mowa zależna, strona bierna

- inwersja i emfaza

- konstrukcje I wish, if only

- złożone konstrukcje- subjunctive

- różne rodzaje zdań złożonych


UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE

- prezentacje

- negocjacje

- dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny)

- rozmowa kwalifikacyjna (umiejętność rozmowy i prezentacji)

- specjalistyczny rodzaj Business English zależni od grupy, tj. finanse, handel, ubezpieczenia, księgowość, bankowość, zasoby ludzkie, itp.


PODRĘCZNIKI

Business Advantage Advanced, In-Company Advanced, The Business Advanced, Business Vocabulary in Use, Advanced Language Practice


EGZAMINY

LCCI

Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) poziom IV


zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem